Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Wie is uw regiomanager?

Marcellino
Evert
Pieter
Maarten
Jet
Johan-Peter
Anton
Patricia
Michiel

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in uw regio en om te weten wat er bij u in de buurt speelt. Daarom werken er tien regiomanagers bij OOM. Zij zijn uw aanspreekpunt en kunnen u helpen en adviseren bij uw opleidingsbeleid.

Vul uw postcode in en lees het nieuws uit uw regio!

examenmakers gezocht

In de Stichting Examenservice MEI werken bedrijfsleven en onderwijs samen aan het maken van examens. Voor de Vakcommissie Metaal zijn we op zoek naar vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
Als lid van de Vakcommissie Metaal help je mee aan het maken van examens die zijn toegespitst op de huidige praktijk. Deze examens worden vervolgens gebruikt om studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te examineren.
Meer weten? Neem contact op met OOM.
Mail naar info@oom.nl of bel 0172 – 52 15 00.


Praktijkopleidersdagen

Ben je praktijkopleider en wil je worden bijgepraat en ervaringen uitwisselen?
Kom dan naar de praktijkopleidersdagen van de technische opleidingsfondsen A+O-Metalektro, OTIB en OOM. Elke bijeenkomst biedt een interessante rondleiding en een gevarieerd aanbod van workshops. Bijvoorbeeld over veranderingen in het beroepsonderwijs, het boeien en binden van jonge vakmensen en je ontwikkeling als praktijkopleider. De bijeenkomsten vinden plaats tot half november op bijzondere locaties in Nederland.

Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.praktijkopleidersdagen.nl.


OOM Nieuws

 • Leidinggeven aan projecten in de metaal

  Ook steeds meer metaalbedrijven werken projectmatig. Speciaal voor hen bieden wij nu de leergang Leidinggeven aan projecten in de metaalbewerking met tijdelijk een ruime vergoeding vanuit de Persoonlijke trainingstoelage.

 • 420 cursusaanbiedingen voor verspaners

  Het kennisniveau van de medewerkers in verspanende bedrijven moet omhoog. Daarom bieden wij nu een speciaal cursusaanbod voor verspaners tegen interessante voorwaarden…

 • Bijblijven in de landbouwmechanisatie

  Medewerkers van landbouwmechanisatie moeten zich voortdurend bijscholen om de technologische ontwikkelingen te kunnen volgen. Met drie actuele trainingen van Aeres Tech tegen aantrekkelijk tarief komen we ze graag tegemoet.

 • Kijk even

  Nee, we gaan er geen gewoonte van maken om je extra nieuwsbrieven te mailen. Maar we hebben nu drie cursusaanbiedingen waar je echt even naar moet kijken. Trainingen op het gebied van verspanen, landbouwmechanisatie en projectleiden, waarvoor een ruimere vergoeding geldt...

 • ‘Zijn motivatie gaf de doorslag’

  ‘Hij is de gewoon de beste…’ hadden zijn leerlingen al gezegd. En inderdaad, Jörgen Compeer, praktijkopleider bij Terberg Kinglifter in IJsselstein, is gekozen tot Beste Praktijkopleider 2017!

Kennis Houvast!

Als een ervaren medewerker met pensioen gaat, verliest een bedrijf veel relevante kennis. Om die kennis te borgen biedt OOM bedrijven een Kennis Houvast!-traject. Interesse? Neem vandaag nog contact op met uw regiomanager.


Onweerstaanbaar aanbod

Help mee en laat ons weten welke vaktechnische cursussen voor uw bedrijf relevant zijn... Dan komen wij vanaf 1 maart weer met een onweerstaanbaar aanbod in onze cursuscatalogus.


Aan de slag met OOM ontvangen?

Aan de slag met OOM is een onmisbaar naslagwerk. Deze week lag de praktische gids met een overzicht van al onze diensten en regelingen bij u op de mat. Onverhoopt niet ontvangen? Mail naar info@oom.nl en vraag om uw exemplaar.


OOM​Nieuws 31-08-2017

Trots op resultaten van het sectorplan

Onlangs hebben we de declaratie en de bewijslast voor het Sectorplan Metaalbewerking ingediend bij het ministerie van SZW. 100 procent van de aangevraagde subsidie -te weten € 17.556.421- is gedeclareerd. Met directeur Erik Yperlaan kijken we terug op het project.

Even het geheugen opfrissen. Wat was het sectorplan ook alweer?

‘In 2013, tijdens de crisis, nodigde minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers- en werknemersorganisaties uit verschillende sectoren uit om met plannen te komen om de arbeidsmarkt te versterken. De overheid zou deze plannen mee financieren. Wij hebben toen namens de sociale partners in de metaalbewerking het Sectorplan Metaalbewerking ingediend. Het plan werd goedgekeurd en wij werden verantwoordelijk voor de uitvoering.’

Welke activiteiten realiseerde OOM in het kader van het sectorplan?

‘We hebben de instroom van bbl-leerlingen meer gestimuleerd door naast onze Leerwerkbijdrage een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor werkgevers die een leerwerkplek aanboden. Bbl-leerlingen zonder leerwerkplek hebben we de mogelijkheid geboden om toch met hun opleiding te beginnen middels scholingspools. De eerste 6 maanden betaalden wij de opleidings- en salariskosten, terwijl gezocht werd naar een geschikt leerbedrijf.

Voor praktijkopleiders stelden we een speciaal cursusaanbod samen, waarvan ze kosteloos gebruik konden maken. Voor werknemers van 45+ organiseerden we een workshop, waarin ze werden gestimuleerd om na te denken over hoe zij hun waarde voor zichzelf en hun werkomgeving zouden kunnen vergroten.

Daarbij hebben we bedrijven ondersteund met de implementatie van de Skillsmanager, een online hulpmiddel om het personeels- en opleidingsbeleid naar een hoger plan te tillen. Ook boden we een aantal bedrijven een adviestraject om de kennis van een vertrekkende, ervaren medewerker voor het bedrijf te behouden.’

Wat zijn de resultaten van al die activiteiten?

‘De pareltjes zijn wat mij betreft de 3400 leerwerkplaatsen die we mede met de subsidie voor het sectorplan tijdens de crisis in stand hebben gehouden en de meer dan 845 praktijkopleiders die zich middels ons cursusaanbod hebben bijgeschoold.

Daarnaast:

 • leidden we 95 bbl-leerlingen op die nog geen arbeidsovereenkomst konden afsluiten,
 • volgden 234 werknemers van 45+ de workshop Ervaring telt,
 • implementeerden 77 bedrijven de Skillsmanager
 • kregen 24 bedrijven een KennisHouvast-traject.
 • verzorgden we 24 kennisavonden voor vakmensen in de sector
 • voerden we met opleidingsfonds A+O-Metalektro een verkennend onderzoek uit naar de stand en kansen van intersectorale mobiliteit.’

Hoe kijk je terug op het project?

‘Het verliep niet zonder slag of stoot. Aan de start verloren we tijd, omdat we zelf al in 2009 waren begonnen met het nemen van effectieve crisismaatregelen. Denk aan een ruimere Leerwerkbijdrage, het opleiden van leerlingen boven de markt, het stimuleren van stages… Toen minister Asscher in 2013 met de subsidieregeling sectorplan kwam, en wij daarop een beroep deden om onze crisismaatregelen te kunnen voortzetten, moesten we aantonen dat het om additionele maatregelen ging. Dat zorgde voor tijdrovende discussies met het ministerie.

Daarbij was de subsidieregeling niet zo eenvoudig en toegankelijk als in eerste instantie beloofd. De verantwoording bleek in de praktijk buitengewoon bewerkelijk. Het was monnikenwerk om de veelheid aan registraties, bewijsstukken, dossiers, ID-bewijzen, facturen en controleverslagen volledig en op tijd te kunnen overleggen.’

Maar uiteindelijk tellen de resultaten. Wat vind je daarvan?

‘Terugkijkend ben ik buitengewoon trots op de resultaten. Het was een lastige tijd voor OOM en voor de sector. We moesten er extra aan trekken om bedrijven te stimuleren om leerwerkplekken te blijven aanbieden. De bedrijven in het mkb-metaal hebben laten zien dat ze oog hebben voor de toekomst. Ondanks dat het slechter ging met de economie zijn ze blijven investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en in de instroom. Sinds eind 2009 stijgt het aantal leerlingen in de metaalbewerking licht. Daarin is onze sector bij mijn weten uniek.’

Reageer hier op dit artikel of stuur ons een mail.
Nieuwe reactie op oom.nl

Nieuwe reactie per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.
Dit artikel delen:
Artikel delen per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.