Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Wie is uw regiomanager?

Patricia
Marcellino
Johan-Peter
Michiel
Maarten
Pieter
Evert
Jet
Anton

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in uw regio en om te weten wat er bij u in de buurt speelt. Daarom werken er tien regiomanagers bij OOM. Zij zijn uw aanspreekpunt en kunnen u helpen en adviseren bij uw opleidingsbeleid.

Vul uw postcode in en lees het nieuws uit uw regio!

Activiteiten


Handdoek in de ring?

En, hoe gaat het inmiddels met jouw goede voornemens? Nog goed op streek, of ligt de handdoek in de ring?
Mocht dat laatste het geval zijn, lees dan Dromen, durven, doen. In dit bestverkochte boek van gedragswetenschapper, trainer en columnist Ben Tiggelaar lees je hoe je wel met succes nieuwe effectieve gewoontes kunt ontwikkelen. Stuur een mail naar info@oom.nl en ontvang een gratis exemplaar.


Fijnmechanisch productiebedrijf gezocht

Ai, dat is balen voor de initiatiefnemers van Project MARCH: een van de productiepartners stopt ermee. De ontwikkeling van het ultieme exoskelet dreigt daardoor vertraging op te lopen.
Welk fijnmechanisch productiebedrijf laat dit project, bedacht en uitgevoerd door studenten van de TU Delft, weer marcheren? En helpt zo om mensen met een dwarslaesie hun mobiliteit terug te geven? Kijk op www.projectmarch.nl of bel naar 015-278983.


Veilig werken in de metaal

Met een nieuwe website en een poster voor praktijkopleiders helpt het ministerie van SZW opleidingsbedrijven en scholen om het aantal ongevallen in de metaal terug te dringen. 
Het aantal ongevallen in de sector is namelijk fors hoger dan bij andere bedrijven. Bovendien hebben jongeren in de metaal 3 keer zo vaak een ongeluk met machines als andere werknemers in sector. Leer jongeren dus snel hoe ze gezond en veilig werken met www.leerwerkenindemetaal.nl


OOM Nieuws

Kennis Houvast!

Als een ervaren medewerker met pensioen gaat, verliest een bedrijf veel relevante kennis. Om die kennis te borgen biedt OOM bedrijven een Kennis Houvast!-traject. Interesse? Neem vandaag nog contact op met uw regiomanager.


Onweerstaanbaar aanbod

Help mee en laat ons weten welke vaktechnische cursussen voor uw bedrijf relevant zijn... Dan komen wij vanaf 1 maart weer met een onweerstaanbaar aanbod in onze cursuscatalogus.


Aan de slag met OOM ontvangen?

Aan de slag met OOM is een onmisbaar naslagwerk. Deze week lag de praktische gids met een overzicht van al onze diensten en regelingen bij u op de mat. Onverhoopt niet ontvangen? Mail naar info@oom.nl en vraag om uw exemplaar.


OOM​Nieuws 26-10-2017

Reactie op het regeerakkoord

OOM is blij met de aandacht voor een levenlang leren in het nieuwe regeerakkoord. 'Maar met alleen een bijdrage in de studiekosten zullen veel medewerkers de weg naar bijscholing niet weten te vinden', zegt OOM-directeur Erik Yperlaan.

Fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden op 10 oktober het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. In het regeerakkoord wordt het belang van een levenlang leren onderstreept. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich na het afstuderen kan blijven ontwikkelen, wil het kabinet zich inzetten om de fiscale aftrekpost voor scholingskosten te vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.

Bijdrage in studiekosten

'Wij zijn natuurlijk blij dat het belang van een levenlang leren tot het regeerakkoord is doorgedrongen,' zegt OOM-directeur Erik Yperlaan.  'Maar we maken ons zorgen over het feit dat daarvoor alleen een faciliteit wordt geschapen voor de financiële kant van de zaak, namelijk: een bijdrage in de studiekosten. Dat is wat ons betreft wat kort door de bocht.
Voor de voortdurende ontwikkeling van werknemers zijn meer aspecten doorslaggevend. De context waarin een werknemer kan bijleren bijvoorbeeld. Als opleidingsfonds in het mkb-metaal met een decennialange staat van dienst weten we als geen ander dat de leercultuur binnen een bedrijf bepaalt of bijscholing regel of uitzondering is. Ook de dialoog tussen werknemer en werkgever over persoonlijke ontwikkeling, groei binnen het bedrijf en het scholingsaanbod dat daarop aansluit, is van cruciale waarde.

Zorgvuldig adviseren en begeleiden

Wij zetten ons dagelijks in om werkgevers en werknemers te overtuigen van de noodzaak en het plezier van verder leren. We adviseren en begeleiden hen snel en zorgvuldig waar het gaat om opleidingsplannen, cursuskeuze en de combinatie werken en leren. Dat kan alleen met een uitgebreide expertise van de sector, de technologische ontwikkelingen, de beroepen en de competenties.
Met alleen een bijdrage in de studiekosten zal een grote groep medewerkers de weg naar bijscholing niet weten te vinden. Terwijl dat juist in deze tijd, waarin het technisch vakmanschap door de snelle technologische ontwikkelingen razendsnel verandert, zo belangrijk is. Wij verwachten dan ook dat het nieuwe kabinet zal inzien dat de werkelijke keus voor leren of niet leren wordt gemaakt in het contact tussen werkgever en werknemer en de meerwaarde erkent van partijen die hen daarbij ondersteunen.'

Reageer hier op dit artikel of stuur ons een mail.
Nieuwe reactie op oom.nl

Nieuwe reactie per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.
Dit artikel delen:
Artikel delen per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.