Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Wie is uw regiomanager?

Marcellino
Jet
Evert
Maarten
Anton
Patricia
Pieter
Johan-Peter
Michiel

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in uw regio en om te weten wat er bij u in de buurt speelt. Daarom werken er tien regiomanagers bij OOM. Zij zijn uw aanspreekpunt en kunnen u helpen en adviseren bij uw opleidingsbeleid.

Vul uw postcode in en lees het nieuws uit uw regio!

Activiteiten

Sta even stil bij je loopbaan

Lekker op vakantie? Maak van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij je loopbaan.
Waar wil jij zijn, over 5 jaar? En welke kennis en vaardigheden heb je daarbij nodig? In september beginnen er weer veel cursussen en trainingen waar je je nog voor kunt inschrijven.


Kijk even in onze cursuscatalogus, er zit zeker iets voor je bij.


Vraag OOM om advies

Wil je weten wat je kunt doen om de kennis van een vertrekkende medewerker voor je bedrijf te behouden? Benieuwd hoe je het vakmanschap in je bedrijf kunt versterken? Vraag je je af hoe je een leerbedrijf kunt worden?

Maak voor deze of andere opleidingsvragen een afspraak met je regiomanager; hij of zij geeft je graag kosteloos advies.


OOM Nieuws

  • Zo stimuleer je de leercultuur in je bedrijf

    Een krachtige leercultuur in je bedrijf draagt bij aan continue verbetering en innovatie. Maar hoe creëer je een cultuur waarin jij en je medewerkers voortdurend blijven leren?

  • Van vakman naar specialist

    Directeur Hans Timmermans bouwt zijn ASK Renovatie in Weert uit tot een sterk merk. ‘Als je dat nastreeft, moet je zorgen dat alles in je bedrijf op orde is, ook het vakmanschap en de kennis van je medewerkers.’ Hij vroeg OOM om advies.

  • Expertbijeenkomsten verspanen

    Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van verspaning en wat betekenen die voor het vakmanschap? Wij legden ons oor te luister tijdens twee zogenoemde expertbijeenkomsten begin deze maand.

Kennis Houvast!

Als een ervaren medewerker met pensioen gaat, verliest een bedrijf veel relevante kennis. Om die kennis te borgen biedt OOM bedrijven een Kennis Houvast!-traject. Interesse? Neem vandaag nog contact op met uw regiomanager.


Onweerstaanbaar aanbod

Help mee en laat ons weten welke vaktechnische cursussen voor uw bedrijf relevant zijn... Dan komen wij vanaf 1 maart weer met een onweerstaanbaar aanbod in onze cursuscatalogus.


Aan de slag met OOM ontvangen?

Aan de slag met OOM is een onmisbaar naslagwerk. Deze week lag de praktische gids met een overzicht van al onze diensten en regelingen bij u op de mat. Onverhoopt niet ontvangen? Mail naar info@oom.nl en vraag om uw exemplaar.


OOM​Nieuws 26-04-2017

Leerwerkbijdrage gewijzigd

De Leerwerkbijdrage wordt met ingang van het nieuwe schooljaar aangepast. In dit artikel vertelt OOM-directeur Erik Yperlaan wat er precies gaat veranderen en waarom.

De Leerwerkbijdrage kun je aanvragen als je als werkgever een werknemer of leerling in dienst hebt die een beroepsopleiding volgt. Voor leerlingen die instromen in het nieuwe schooljaar 2017/2018 wordt deze regeling op twee punten aangepast. De basisbijdrage wordt verlaagd met €200 naar €2300 per schooljaar. De diplomabonus komt te vervallen. De jaarlijkse extra bijdrage van €1500 voor leerlingen van scholingspools wordt wel gehandhaafd. Aan lopende toezeggingen voor leerlingen die in het huidige of vorige schooljaren zijn ingestroomd verandert niets.

Instroom op peil

De reden voor deze versobering is dat OOM minder geld te besteden heeft. OOM-directeur Erik Yperlaan:'In de economisch lastige periode die achter ons ligt, hebben wij alle mogelijke overheids- en ESF-subsidies aangevraagd. Die subsidies hebben we, samen met een groot deel van onze reserve, geïnvesteerd in de instroom en doorontwikkeling van vakmensen. Met succes: de metaalbewerking is de enige technische sector waarin de afgelopen jaren de instroom op peil bleef. Bovendien groeide de deelname aan bijscholingsactiviteiten.

Nu de economie weer is aangetrokken, is het aantal overheidssubsidies afgenomen. Onze reserve is teruggebracht tot een minimaal maar verantwoord niveau. Dat betekent dat wij terugvallen op onze heffingsinkomsten en daarom budgettaire keuzes moeten maken. Daarbij geven we prioriteit aan het investeren in vakmanschap en een hoger diplomarendement voor bbl-opleidingen.'

Aantoonbaar rendement

OOM kiest voor regelingen die aantoonbaar rendement opleveren. 'De werking van de diplomabonus is moeilijk hard te maken, terwijl het nut van een goede begeleiding door praktijkopleiders duidelijk is bewezen. Daarom vervalt de diplomabonus en gaan we door met de Leerwerkbijdrage voor de praktijkopleider. Bovendien handhaven we de extra bijdrage voor leerlingen van scholingspools, omdat die opleidingsroute een aantoonbaar hoger diplomarendement heeft.'

Een deel van het budget dat voor de diplomabonussen was bestemd, wordt doorgeschoven naar het ondersteunen van bijscholingsactiviteiten. 'Op korte termijn verwachten we een grote bijscholingsgolf door investeringen van de sector in nieuwe technologieën, het verschuiven van de pensioenleeftijd en toenemende noodzaak om schoolverlaters al bij de start van hun eerste baan bij te scholen. Ook met het oog op die toekomstige PTT-aanvragen zijn duidelijke budgettaire keuzes noodzakelijk.'

Lees hier alles over de Leerwerkbijdrage 2017-2018.

 

Reageer hier op dit artikel of stuur ons een mail.
Nieuwe reactie op oom.nl

Nieuwe reactie per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.
Dit artikel delen:
Artikel delen per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.