Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Wie is uw regiomanager?

Johan-Peter
Michiel
Jet
Evert
Maarten
Anton
Patricia
Pieter
Marcellino

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in uw regio en om te weten wat er bij u in de buurt speelt. Daarom werken er tien regiomanagers bij OOM. Zij zijn uw aanspreekpunt en kunnen u helpen en adviseren bij uw opleidingsbeleid.

Vul uw postcode in en lees het nieuws uit uw regio!

Activiteiten


Handdoek in de ring?

En, hoe gaat het inmiddels met jouw goede voornemens? Nog goed op streek, of ligt de handdoek in de ring?
Mocht dat laatste het geval zijn, lees dan Dromen, durven, doen. In dit bestverkochte boek van gedragswetenschapper, trainer en columnist Ben Tiggelaar lees je hoe je wel met succes nieuwe effectieve gewoontes kunt ontwikkelen. Stuur een mail naar info@oom.nl en ontvang een gratis exemplaar.


Fijnmechanisch productiebedrijf gezocht

Ai, dat is balen voor de initiatiefnemers van Project MARCH: een van de productiepartners stopt ermee. De ontwikkeling van het ultieme exoskelet dreigt daardoor vertraging op te lopen.
Welk fijnmechanisch productiebedrijf laat dit project, bedacht en uitgevoerd door studenten van de TU Delft, weer marcheren? En helpt zo om mensen met een dwarslaesie hun mobiliteit terug te geven? Kijk op www.projectmarch.nl of bel naar 015-278983.


Veilig werken in de metaal

Met een nieuwe website en een poster voor praktijkopleiders helpt het ministerie van SZW opleidingsbedrijven en scholen om het aantal ongevallen in de metaal terug te dringen. 
Het aantal ongevallen in de sector is namelijk fors hoger dan bij andere bedrijven. Bovendien hebben jongeren in de metaal 3 keer zo vaak een ongeluk met machines als andere werknemers in sector. Leer jongeren dus snel hoe ze gezond en veilig werken met www.leerwerkenindemetaal.nl


OOM Nieuws

Kennis Houvast!

Als een ervaren medewerker met pensioen gaat, verliest een bedrijf veel relevante kennis. Om die kennis te borgen biedt OOM bedrijven een Kennis Houvast!-traject. Interesse? Neem vandaag nog contact op met uw regiomanager.


Onweerstaanbaar aanbod

Help mee en laat ons weten welke vaktechnische cursussen voor uw bedrijf relevant zijn... Dan komen wij vanaf 1 maart weer met een onweerstaanbaar aanbod in onze cursuscatalogus.


Aan de slag met OOM ontvangen?

Aan de slag met OOM is een onmisbaar naslagwerk. Deze week lag de praktische gids met een overzicht van al onze diensten en regelingen bij u op de mat. Onverhoopt niet ontvangen? Mail naar info@oom.nl en vraag om uw exemplaar.


OOM​Nieuws 22-02-2018

Hoe een interview met Erik Yperlaan tot Kamervragen leidde…

Onder de titel Scholingsplan dure grap stond in De Telegraaf onlangs een interview met onze directeur Erik Yperlaan. Onderwerp: de plannen van Rutte III voor een individueel scholingsbudget. Het interview leidde tot Kamervragen. Wat gebeurde er precies?

10 oktober 2017

Het nieuwe kabinet Rutte III maakt in het regeerakkoord bekend de arbeidsmarkt te willen hervormen. Een van de voorgestelde maatregelen is om de huidige fiscale aftrekpost voor scholingskosten te vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders.

29 januari 2018

OOM is blij met de aandacht voor een leven lang leren in het regeerakkoord. Wij maken ons echter zorgen over de financiële kant van de zaak. Als de plannen voor het individuele scholingsbudget doorgaan, moeten werkgevers en werknemers honderden miljoenen euro's extra opzij zetten om het te financieren. Bovendien vrezen wij dat alleen een bijdrage in de studiekosten medewerkers onvoldoende motiveert om zich bij te scholen. Daarvoor zijn namelijk veel meer aspecten doorslaggevend, zoals de leercultuur binnen een bedrijf, de dialoog tussen werkgever en werknemer en het scholingsaanbod - onderwerpen waarover de sectorale opleidingsfondsen bij uitstek kunnen adviseren. OOM schrijft een opiniestuk waarin het zijn zorgen kenbaar maakt en stuurt het naar verschillende landelijke dagbladen. Het Financieel Dagblad plaatst op 29 januari een ingezonden brief van OOM-bestuursvoorzitter José Leenders met de strekking van het opiniestuk (O&O-organisaties krijgen werknemers in de schoolbanken.) De Telegraaf vraagt om een interview.

29 januari 2018

Onder de titel Scholingsplan Dure Grap verschijnt een groot interview met Erik Yperlaan op in De Telegraaf. Daarin schetst hij onder meer de negatieve consequenties van het plan: 'Alleen al voor OOM zou het betekenen dat we 100 miljoen extra opzij moeten zetten. Uiteindelijk zijn het de werkgevers en werknemers die daarvoor moeten opdraaien.' Ook verzet OOM zich tegen het door de journalisten geschetste beeld dat bij de O&O-organisaties 'geld ligt te verstoffen' en maakt hij het voornemen bekend om met 25 andere sectorale O&O-fondsen in april 2018 een congres te organiseren om de scholingsplannen van het nieuwe kabinet onder de loep te nemen.

5 februari 2018

Naar aanleiding van het interview in de Telegraaf en de artikelen in het FD (Ook opleidingsfonds OTIB schreef met Doekle Terpstra een ingezonden brief over het belang van opleidingsfondsen voor een leven lang leren), stelt kamerlid Wiersma (VVD) op 5 februari Kamervragen aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deelt de minister de uitspraak van Erik Yperlaan dat het beeld van O&O-organisaties waar geld ligt te verstoffen niet klopt? Kan hij zich vinden in de zijn twijfel over de bijdrage van het individuele scholingsbudget aan meer bijscholing van lager en middelbaar opgeleiden en op welke wijze hij de O&O-organisaties gaat betrekken bij de kabinetsplannen voor een leven lang leren...

14 februari 2018

Minister Koolmees antwoordt op 14 februari op de Kamervragen. Nee, het beeld van beeld van O&O-organisaties waar geld ligt te verstoffen herkent hij niet; reserves zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om periodes zonder premieheffing te kunnen overbruggen. En ja, het enkel aanbieden van een financieel instrument vindt ook hij onvoldoende om groepen die huiverig zijn om te leren in beweging te krijgen. 'Er zal aandacht moeten zijn voor bewustwording, en tijd en ruimte voor scholing en ontwikkeling op de werkplek. Voorwaarde daarbij is een stimulerende leercultuur.' Samenwerking met verschillende partijen -waaronder de O&O-organisaties- acht hij noodzakelijk om een doorbraak op het terrein van leven lang leren te realiseren.

Op vrijdag 6 april organiseren de O&O-organisaties een conferentie voor politici en beleidsmakers, waarin ze laten zien wat ze doen en wat hun meerwaarde is. Doel is om te kijken waar samenwerking mogelijk is, waar belemmeringen zitten en om te komen tot concrete afspraken voor Leven Lang Leren.

Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Reageer hier op dit artikel of stuur ons een mail.
Nieuwe reactie op oom.nl

Nieuwe reactie per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.
Dit artikel delen:
Artikel delen per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.