Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Wie is uw regiomanager?

Michiel
Anton
Evert
Maarten
Johan-Peter
Marcellino
Patricia
Pieter
Jet

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in uw regio en om te weten wat er bij u in de buurt speelt. Daarom werken er tien regiomanagers bij OOM. Zij zijn uw aanspreekpunt en kunnen u helpen en adviseren bij uw opleidingsbeleid.

Vul uw postcode in en lees het nieuws uit uw regio!

Activiteiten

Sta even stil bij je loopbaan

Lekker op vakantie? Maak van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij je loopbaan.
Waar wil jij zijn, over 5 jaar? En welke kennis en vaardigheden heb je daarbij nodig? In september beginnen er weer veel cursussen en trainingen waar je je nog voor kunt inschrijven.


Kijk even in onze cursuscatalogus, er zit zeker iets voor je bij.


Vraag OOM om advies

Wil je weten wat je kunt doen om de kennis van een vertrekkende medewerker voor je bedrijf te behouden? Benieuwd hoe je het vakmanschap in je bedrijf kunt versterken? Vraag je je af hoe je een leerbedrijf kunt worden?

Maak voor deze of andere opleidingsvragen een afspraak met je regiomanager; hij of zij geeft je graag kosteloos advies.


OOM Nieuws

  • Zo stimuleer je de leercultuur in je bedrijf

    Een krachtige leercultuur in je bedrijf draagt bij aan continue verbetering en innovatie. Maar hoe creëer je een cultuur waarin jij en je medewerkers voortdurend blijven leren?

  • Van vakman naar specialist

    Directeur Hans Timmermans bouwt zijn ASK Renovatie in Weert uit tot een sterk merk. ‘Als je dat nastreeft, moet je zorgen dat alles in je bedrijf op orde is, ook het vakmanschap en de kennis van je medewerkers.’ Hij vroeg OOM om advies.

  • Expertbijeenkomsten verspanen

    Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van verspaning en wat betekenen die voor het vakmanschap? Wij legden ons oor te luister tijdens twee zogenoemde expertbijeenkomsten begin deze maand.

Kennis Houvast!

Als een ervaren medewerker met pensioen gaat, verliest een bedrijf veel relevante kennis. Om die kennis te borgen biedt OOM bedrijven een Kennis Houvast!-traject. Interesse? Neem vandaag nog contact op met uw regiomanager.


Onweerstaanbaar aanbod

Help mee en laat ons weten welke vaktechnische cursussen voor uw bedrijf relevant zijn... Dan komen wij vanaf 1 maart weer met een onweerstaanbaar aanbod in onze cursuscatalogus.


Aan de slag met OOM ontvangen?

Aan de slag met OOM is een onmisbaar naslagwerk. Deze week lag de praktische gids met een overzicht van al onze diensten en regelingen bij u op de mat. Onverhoopt niet ontvangen? Mail naar info@oom.nl en vraag om uw exemplaar.


OOM​Nieuws 23-03-2017

Begeleidingsformulieren voor leerlingen

De nieuwe begeleidingsformulieren van Masterplan MEI Zuid-Holland geven inzicht in de kennis en vaardigheden van  bbl/bol-leerlingen en zorgen voor een intensiever contact met het roc. De formulieren zijn nu gratis te downloaden voor praktijkopleiders in heel Nederland.

Voor praktijkopleiders is het essentieel om te weten waarmee hun leerlingen bezig zijn op school. Om inzicht te hebben in wat hun leerlingen wel en niet weten en kunnen. Daarvoor is een nauw contact met het roc nodig, maar helaas ontbreekt het daar nogal eens aan in de praktijk.

Beter begeleiden

Een werkgroep van Masterplan MEI Zuid-Holland ontwikkelde in de afgelopen tijd ‘ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsformulieren’ voor ruim 30 mbo-opleidingen op het gebied van metaal, elektro en installatie. Daarop kunnen de praktijkopleider, de leerling en de docent aangeven welke kennis en vaardigheden de leerling op welk moment in de opleiding beheerst.

Marie-Claire van Doremalen is als regiosecretaris district Zuid-Holland van Koninklijke Metaalunie betrokken bij de ontwikkeling van de formulieren. ‘Door deze documenten krijgen bedrijven meer informatie. De praktijkopleider heeft vanaf het allereerste begin inzicht in wat de leerling kan en op welk niveau. Met die kennis kan hij de leerling beter begeleiden.’

Driehoeksgesprek

Docenten moeten de formulieren ook invullen. Op die manier wordt druk op hen uitgeoefend om het contact met de leerbedrijven aan te halen en meer betrokken te zijn bij de begeleiding. ‘Veel bedrijven vinden het storend dat er weinig contact is met docenten van het roc. Door met de formulieren te werken wordt al aan het begin van de leerwerkperiode een driehoeksgesprek tussen praktijkopleider, leerling en docent afgedwongen.’

Bij het opmaken is bovendien getracht de begeleidingsformulieren voor de verschillende opleidingen zoveel mogelijk te standaardiseren. Deze formulieren worden gebruikt door alle roc’s in Zuid-Holland. De bedrijven in deze regio krijgen dus niet van elke school een ander document.

‘Print ze, gebruik ze!’

Kunnen de begeleidings- en beoordelingsformulieren van Masterplan MEI Zuid-Holland zonder bezwaar gebruikt worden door praktijkopleiders uit andere regio’s? Marie-Claire van Doremalen: ‘Ze zijn ontwikkeld op basis van de regioprofielen die we hebben opgesteld voor de 30 beroepsopleidingen, maar voldoen natuurlijk aan de kwalificatiedossiers van de overheid en ik verwacht geen grote regionale verschillen. Iedereen mag de formulieren dus downloaden. Ja hoor, print ze en gebruik ze!’


Aan de slag met de begeleidingsformulieren van Masterplan MEI Zuid-Holland?
Ga naar http://masterplanzuidholland.nl/begeleiding.

Masterplan MEI (metaal, elektro- en installatietechniek) Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van de 6 roc’s in Zuid-Holland, 80 bedrijven, Stichting Kenteq KBB, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en de opleidingsfondsen OTIB en OOM. Samen maken zij ruim 30 beroepsopleidingen in de metaal- en technische installatiebranche in de regio Zuid-Holland toekomstbestendig, op basis van de kwalificatiedossiers van de overheid en de wensen van bedrijven in Zuid-Holland.

Reageer hier op dit artikel of stuur ons een mail.
Nieuwe reactie op oom.nl

Nieuwe reactie per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.
Dit artikel delen:
Artikel delen per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.