Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

 

Klik hier voor het uitkeringsreglement dat van toepassing is op deze regeling.

 

Leerwerkbijdrage
schooljaar 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013

Wat is de Leerwerkbijdrage?

Elk bedrijf kan voor maximaal 5 werknemers met een (leer)arbeidsovereenkomst die een beroepsopleiding gaat volgen,  een Leerwerkbijdrage aanvragen. Met deze bijdrage wil OOM werknemers enthousiast maken voor een beroepsopleiding die leidt tot een erkend diploma en werkgevers stimuleren om leerlingen aan te nemen.

Voor welke opleidingen?

De Leerwerkbijdrage kan worden aangevraagd voor beroepskwalificerende opleidingen MBO (niveau 1 t/m 4) tot en met HBO (niveau 5), namelijk:

De opleidingen moeten zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) of in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Alternatieve leerplek (ALP)

Ook voor het schooljaar 2012/2013 geldt een tijdelijke aanvulling op de al bestaande LeerWerk Bijdrage voor BBL-leerlingen, de ALP-regeling.
De regeling is bedoeld om de instroom en de opleiding van leerlingen in de metaalbewerking extra te stimuleren en wordt automatisch in uw aanvraag voor een LeerWerk Bijdrage verwerkt.
Kijk hier voor meer informatie.

Hoe wordt er uitgekeerd?

  • De werkgever krijgt het voorschot elke zes maanden uitgekeerd (teveel verstrekte voorschotten worden naar rato teruggevorderd).
  • De bijdrage voor de tweede helft van het laatste opleidingsjaar wordt betaald nadat de werknemer het diploma heeft behaald.
  • Heeft de werknemer het diploma niet behaald binnen een jaar na het verstrijken van de reguliere opleidingsduur, dan vervalt het recht op deze (laatste) bijdrage.

Hoe aanvragen?

De Leerwerkbijdrage is aan te vragen via www.mijnoom.nl

Voorwaarden

  1. Uw bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM. 
  2. Alle gevraagde bewijsstukken moeten volledig en ondertekend worden ingestuurd. 
  3. Uw bedrijf is een erkend leerbedrijf
  4. Een bedrijf kan voor maximaal 5 leerlingen een LeerWerk Bijdrage aanvragen.
  5. Er kan tot 1 jaar na het behalen van het diploma een leerwerkbijdrage worden aangevraagd voor een leerling.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Mail naar info@oom.nl of bel met telefoonnummer 0172-52 15 55 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).