Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Filter op:

Toon meer filters
Zoeken

Details SubsidieTerug

Subsidie om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor de kosten van een extern opleidingstraject gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van een werknemer. De taalvaardigheid van de werknemer moet zich op het niveau vmbo of lager bevinden. De subsidie bedraagt 67% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500,- per opleidingstraject.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

  • Het opleidingstraject moet gericht zijn op de taalvaardigheid van een werknemer waarvan het referentieniveau zich bij aanvang bevindt op 2F (niveau vmbo en mbo-2 en mbo-3) of lager. Voor meer informatie zie http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/.
  • U biedt uw medewerker een opleiding via een erkende opleider aan.
  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor opleidingstrajecten welke geen onderdeel uitmaken van een inburgeringcursus of een onderdeel daarvan.
  • De subsidie is bedoeld voor een opleidingtraject dat aanvangt in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
  • Per periode wordt er per subsidieaanvrager maar één aanvraag toegewezen.

Vergoeding

De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten per contactuur (kosten opleiding gedeeld door het aantal contacturen) met een maximum van € 150,- per uur. De subsidie bedraagt maximaal 67% van deze subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,- per opleidingstraject per deelnemer. De maximale subsidieaanvraag bedraagt € 50.000,-.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend op de website https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/

Openstelling

Aanvragen voor 2018 kunnen door de werkgever worden ingediend vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 2,1 miljoen.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie 030-6053344.

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-47238.html?

Datum
28-09-2016
Beschikbaar vanaf
01-01-2017
Beschikbaar tot
30-06-2018
Dit subsidieloket wordt mogelijk gemaakt door Stichting OOM in samenwerking met RT-M.